ECU คืออะไร (1)

เหตุผลก็คือระบบไฟเตือนเครื่องยนต์นั้นมาจากการแจ้งเตือนของ ECU สำหรับผู้หญิงที่ขับรถเป็นประจำพวกเขาอาจตกใจเมื่อพบระบบกำลังของเครื่องยนต์หรือมีไฟเตือนเครื่องยนต์ แน่นอนว่าแม้แต่ผู้เริ่มต้นและผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ก็ตกใจและไม่รู้วิธีจัดการกับมัน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ ECU ว่ามันคืออะไร วิธีการทำมีข้อดีข้อเสียและวิธีดูแลกล่องนี้ ECU คืออะไร อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์สี่เหลี่ยมสี่ขนาดประมาณฝ่ามือมีจุดประสงค์เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้ตามมาตรฐานและเต็มประสิทธิภาพโดยรวมเราเรียก ECU เป็นชื่อเต็มของ Electronic Control Unit หน้าที่หลักของมันคือทำตัวเหมือนสมองของรถยนต์ ซึ่งจะรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่จุดต่าง ๆ รอบ ๆ รถแล้วทำการควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการจุดระเบิดของเครื่องยนต์รวมถึงการตรวจสอบสถานการณ์การทำงานของอุปกรณ์อื่น ๆ เช่นระบบอัดอากาศระบบท่อไอดีตัวแปรปรับระบบท่อร่วมไอดีระบบปรับอากาศ ระบบกันขโมย ECU มีกี่ประเภท? ชนิดของ ECU สามารถแบ่งได้ตามการตั้งค่าข้อมูลโปรแกรมใน 3 วิธี: กล่องมาตรฐานเป็นกล่องที่ติดกับรถยนต์ทั่วไปแล้ว ซึ่งอินพุตจากโรงงานหรือเรียกว่ากล่องเดิมจากโรงงานในตอนเริ่มต้น กล่องปรับเปลี่ยนเป็นกล่องใหม่ที่ได้รับการแก้ไขเพื่อนำโปรแกรมข้อมูลใหม่มาใช้ ....

Continue reading